Development
Co-operation
Economic Affairs
Consular Affairs
Netherlands Fellowship Program
News

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor reizigers en Nederlanders in Bangladesh.

 

 

Samenvatting

De avondklok, die op 22 augustus 2007 in zes steden in Bangladesh was ingesteld, is opgeheven.

Reizigers in Bangladesh dienen zich bewust te zijn van veiligheidsrisicos samenhangend met politieke onrust. Waakzaamheid blijft geboden. U wordt geadviseerd u op de hoogte te stellen van de actuele situatie in Bangladesh en de lokale pers te blijven volgen (zie actualiteiten).

 

Niet-essenti´┐Żle reizen naar de Chittagong Hill Tracts worden ontraden (zie onder Onveilige gebieden).

 

U wordt aangeraden het onderstaande reisadvies in acht te nemen.

 

Actualiteiten

Op 11 januari 2007 heeft de President de noodtoestand afgekondigd. Op 20 augustus 2007 braken ernstige onlusten spontaan uit na een incident tussen studenten en het leger. De interim-regering van Bangladesh heeft naar aanleiding van de rellen op 22 augustus 2007 een avondklok ingesteld in de plaatsen Dhaka, Sylhet, Chittagong, Kulna, Rajahi en Barisal. Deze is thans opgeheven.

 

Reizigers in Bangladesh dienen zich bewust te zijn van veiligheidsrisicos samenhangend met politieke onrust. Aangeraden wordt om samenscholingen en demonstraties te mijden.

 

U wordt geadviseerd u voorafgaand aan uw reis goed te laten informeren over de actuele situatie en tijdens uw verblijf in Bangladesh de lokale pers te blijven volgen.
Ook wordt u geadviseerd de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade te Dhaka in te lichten over uw reisschema (adres: Road 90, House 49, Gulshan, Dhaka; tel.: 00-880-2-8822715/18; e-mail:
[email protected]; website: www.netherlandsembassydhaka.org.

 

Vogelgriep
Op 22 maart 2007 is door de regering van Bangladesh een uitbraak van vogelgriep (H5N1) vastgesteld in een kippenfarm in 2 buitenwijken van Dhaka, te weten Savar en Gazipur. De WHO (World Health Organisation) ziet op dit moment nog geen aanleiding om vanwege de recente ontwikkelingen inzake de vogelgriep reizen naar Bangladesh te ontraden. Voor actuele informatie over de landen waar het vogelgriepvirus is uitgebroken wordt verwezen naar www.who.int. Zie ook nadere informatie over de vogelgriep, waaronder de te nemen voorzorgsmaatregelen.

 

Algemeen

Bangladesh wordt gekenmerkt door een uiterst roerig politiek klimaat. De politieke partijen voeren doorgaans campagne op straat. Demonstraties kunnen zonder voorafgaande aankondiging ontstaan. Politie en andere ordetroepen kunnen daarbij veelal met moeite de orde handhaven.

 

In verband met in Dhaka bestaande gewone criminaliteit zoals diefstal en zakkenrollen, wordt u - zowel overdag als s nachts - geadviseerd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Hoewel diefstal zich niet (specifiek) op westerlingen richt, wordt u geadviseerd om geen juwelen te dragen. Dieven werken vaak in paren op motorfietsen en baby-taxis (3-wielers). Passagiers in riksjas en baby-taxis zijn bijzonder kwetsbaar. U wordt ontraden om alleen met het openbaar vervoer te reizen, zeker s nachts. Aangeraden wordt taxis per telefoon te bestellen, aangezien deze doorgaans meer betrouwbaar zijn, maar voorzichtigheid blijft geboden. Recentelijk is sprake van een toename van het aantal ontvoeringen van (niet-westerse) kinderen of zakenlieden, met als doel losgeld te ontvangen.

 

Gedurende de moesson, die van juni tot september plaatsvindt, zijn er vaak overstromingen. Deze overstromingen kunnen, vooral in de plattelandsgebieden, het verkeer ontregelen. Reizigers worden geadviseerd de berichtgeving in de media te volgen en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Indien u georganiseerd reist wordt u geadviseerd contact op te nemen  met de reisorganisatie.

 

Verkeersveiligheid
De wegen in Bangladesh zijn onveilig. Er vinden veel ongelukken plaats als gevolg van onvoorspelbaar en chaotisch verkeer. Reizen na zonsondergang buiten de stad wordt ontraden, niet alleen vanwege de slechte verkeersveiligheid maar ook vanwege te verwachten overvallen door bandieten (op trein, boot en bus). Ook busdiensten en veerboten zijn niet betrouwbaar in gebruik. (Veer)boten in Bangladesh zijn vaak overvol. Scheepsrampen komen daardoor vaak voor. Piraterij komt voor in de Baai van Bengalen, in de Sunderbans en incidenteel ook op de grote rivieren. Bij vervoer met de auto wordt u geadviseerd gebruik te maken een goede lokale chauffeur.

 

Diefstal van paspoorten bij de vliegvelden van Dhaka en Sylhet komt voor. Reizigers die (door vertraging van vluchten) genoodzaakt zijn om hun paspoort in te leveren en onder verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij in Dhaka te overnachten, dienen er rekening mee te houden dat het vaak lastig is het paspoort terug te krijgen.
U wordt geadviseerd om ervoor te zorgen dat u wordt opgehaald door iemand van uw hotel, collegas of vrienden.

 

De Europese Commissie in Brussel heeft een lijst gepubliceerd van luchtvaartmaatschappijen, die niet meer boven het Europese luchtruim mogen vliegen. Op deze lijst komt ook een luchtvaartmaatschappij in Bangladesh voor (zie website http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htm ).

 

Lokale wetgeving
De invloed van Islamitische gebruiken en geloven op de Bengaalse regels en wetten is groot. In uw gedrag en kleding wordt geadviseerd hiermee rekening te houden. Aangeraden wordt gedurende de vastenmaand tussen zonsopgang en zonsondergang terughoudend te zijn met eten, drinken en roken in publieke gebieden. Homo-sexualiteit is officieel niet geaccepteerd in Bangladesh. Voor bezit en handel in  verdovende middelen worden zware straffen opgelegd, tot aan de doodstraf.

 

Reizigers naar Bangladesh dienen voor aankomst in Bangladesh in het bezit te zijn van een visum. Hoewel het in principe mogelijk is voor personen met de Nederlandse nationaliteit om een visum bij aankomst op het vliegveld in Dhaka (max. 15 dagen) te bemachtigen, is men er nooit zeker van dat men het visum ook echt krijgt. Het is aan te raden om vooraf contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om zekerheid te krijgen of men u aan boord laat zonder geldig visum voor Bangladesh. Indien u ook andere landen in de regio wenst te bezoeken, is een double of multiple-entry visum nodig. Om deze redenen raadt de Ambassade u aan om een visum van te voren aan te vragen. U wordt geadviseerd hierover contact op de nemen met de Ambassade van Bangladesh in Den Haag (adres: Wassenaarseweg 39, 2596 CG  Den Haag; tel.:  (070) 3283722; 3283524).

 

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden de website www.wijsopreis.nl te raadplegen.

 

Terrorisme

De afgelopen jaren zijn in Bangladesh meerdere bomaanslagen gepleegd. Doelen van bomaanslagen waren onder andere politieke bijeenkomsten, bioscopen, festivals, tempels en markten. Westerse belangen en vertegenwoordigers zijn tevens doelwit geweest. Ook dient in Bangladesh rekening te worden gehouden met de actuele wereldwijde dreiging van terrorisme op westerse doelen. In 2004 en 2005 zijn bomaanslagen, waaronder zelfmoordaanslagen, gepleegd door lokale extreem islamitische groeperingen. Deze bomaanslagen richtten zich tot nu toe op lokale doelen, met name overheidsinstanties en -functionarissen. Na de arrestatie en veroordeling van twee leiders van deze extreem islamitische groepering kan niet worden uitgesloten dat ook westerse doelen het doelwit kunnen worden van gewelddadige acties.

 

Zware criminaliteit

In het algemeen komen buitenlandse toeristen niet in aanraking met zware criminaliteit.

 

Onveilige gebieden

Niet-essenti´┐Żle reizen naar de Chittagong Hill Tracts - waaronder de gebieden rondom Khagrachari, Rangamati en Bandarban - worden ontraden. De situatie in deze gebieden blijft onrustig. Er vinden incidenteel botsingen plaats tussen tribale groepen, kolonisten en het leger. Het gebied staat onder strikte militaire controle.

 

Indien u toch naar/in de Chittagong Hill Tracts wenst te reizen, dient u de lokale autoriteiten 7 dagen voordat u naar het gebied gaat daarover te informeren. U dient contact op te nemen met de Chittagong Divisional Commisioner (tel: 031 615247, fax: 031 617400) of met de Deputy Commissioner (tel: 031 621002/619996, fax: 031 620570).


Opgesteld door Mw. J. Proczuk-Molendijk - Toestel 070-3485899

 

Copyright © 2002 Netherlandsembassy All Rights Reserved